Rubriky
Nezařazené

Kulaté stoly na Barcampu

Doba čtení: 2 minuty

Nejprve krátké shrnutí jak celá akce probíhala.

Moderátor nejprve nechal každého z účastníků kulatých stolů aby se v jedné minutě představil a řekl, s jaký cílem přišel. Poté podnítil debatu nad tématikou kvalitní praxe a jak ji realizovat pro studenty. Dalším bodem byla reálná ukázka příkladů, kdy spolupráce škol a firem funguje skvěle. 

Ve druhé polovině šlo již o přímý networking, kde se zástupci škol i firem mohli osobně propojit za jasným účelem: navázání budoucí užitečné spolupráce pro obě strany.

Jak vše proběhne letos?

Setkání škol a firem, společně i se zajímavými osobnostmi z institucí a neziskového sektoru, proběhne obdobně. Novinkou je přidání několika přednášek pro Vás, účastníky kulatých stolů, před a po kulatém stolu samotném.

Pro účastníky kulatých stolů jsme tedy letos připravili vlastní program a to na 13. 4. 2018.

Program dne

9:00 Registrace účastníků

9:30 Přednáška – Moderní technologie ve výuce (Jiří Sissak)

10:30 Občerstvení

10:45 Začátek kulatého stolu – každý se stručně představí, bude následovat řízená diskuze

11:15 Networking mezi školami a firmami – řízený

13:30 Networking mezi školami a firmami – volný

14:15 Druhá přednáška-GDPR pro školy od právnické kanceláre E-legal

15:30 Slavnostní ukončení akce

Naše cíle

My, organizátoři barcampu, z praxe vnímáme, že umožnit toto setkání, bylo opravdu důležité a budeme moc rádi, pokud nám v našem snažení u dalšího ročníku pomůžete.

Kontakt pro školy a instituce, které se chtějí účastnit: 

Jakub Řezníček 

reznicek.barcamp@gmail.com

Akce se koná ve spolupráci s Českou Středoškolskou Unií, která se tématice kvalitních praxí a stáží aktivně věnuje.

Akce proběhne v pátek 13. 4. 2018 v budově Microsoft Praha. Více informací přihlášeným účastníkům předají naši organizátoři.

Fotky z kulatých stolů:

Zástupci firem

Zástupci firem

Zástupci škol

Zásupci Škol  Mgr. paní Glaserová, Ing. Miroslav Svoboda, Veronika Mallatova a další

účastníci kulatých stolů

Další účastníci kulatého stou.

Zástupce Svazu průmyslu a dopravy Karel Dobeš 

Loading spinner