Zákulisie mládežníckej politiky na Slovensku

Prednáška sa venuje mládežníckej politike na Slovensku - aký ma dopad na inovácie, či zmeny v spoločnosti a na samotnú mládež. Vysvetlíme si, čo vnímame na Slovensku ako mládežnícku politiku až po jej rôzne prejavy a konkrétne príklady a tipy z praxe, ako ju (ne)robiť. Otvorí sa aj téma znižovania volebného veku na 16 rokov a to konkrétne, či sú na takýto krok pripravené podmienky na Slovensku a vedenie žiakov k občianskej uvedomelosti. Budú vysvetlené niektoré výhody a nevýhody daného opatrenia z pohľadu mladých ľudí. Dôležitým bodom, ako správne robiť nestranícku kampaň zameranú na motiváciu prvo/druhovoličov do volieb a občianskej participácie + príklady z praxe. Bude načrtnutý aj stúpajúci extrémizmus a polarizácia mladých ľudí.

Komu je přednáška určena?

Prednáška je určená predovšetkým stredoškolákom, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie - v, ale aj mimo Českej republiky, mladých ľudí, ktorí sú aktívne zapojení do mládežníckej politiky a majú možnosť si porovnať jej fungovanie v Slovenskej a Českej republike, avšak aj pre mládež, ktorá sa do tejto témy len dostáva a má záujem dozvedieť sa viac informácií.

Kde se přednáška koná?

Přednáška se koná od 12:00 v místnosti Místnost č.1.
Podívej se na celý program
Alica Diošiová
Aliancia stredoškolákov