Home Blog Kontakt Kulaté stoly

Registrujte se zdarma jednou z možností

REGISTRACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Pravidla nakládání s osobními údaji

Udělujete tímto souhlas společnosti Cetas Z.S. IČO: 01299069, se sídlem Alfonse Muchy 417/22, Pokratice, 412 01 Litoměřice, která pro vás připravuje Konferenci Pražský Barcamp. (dále jen „Pražský Barcamp“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
osobní popisek (self promo)
název společnosti
odkaz na domovskou webovou stránku
odkaz na Facebookový profil
odkaz na Instagram

Udělujete souhlas se zveřejněním následujících údajů na webu Pražsky Barcamp:
Jméno a příjmení
Název twitter
Název Facebook
Název Linkedin
Název Instagram
osobní popisek

E-mail a případně identifikátory používaných sociálních sítí je nutné zpracovat za účelem autorizovaného přístupu k webu pro účely registrace, hlasování o programu a registrace přednášek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od posledního uděleného souhlasu.
Udělujete taktéž souhlas s pořizováním audio-vizuálního záznamu během konání akce Pražsky Barcamp. Tento pořízený materiál může Pražsky Barcamp použít na propagaci na sociálních sítích a v ostatních mediích. Zveřejňování záznamu přednášek podléhá souhlasu navíc, který Pražsky Barcamp získává v rámci podávání přihlášek do programu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo zasláním mailu na Info@prazskybarcamp.cz. Pražsky Barcamp bude reagovat na toto oznámení nejpozději do 30 kalendářních dnů.
Zpracování osobních údajů je provádí Pražsky Barcamp, osobní údaje však pro Pražsky Barcamp mohou zpracovávat i další případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.