Novela zákona o ochraně spotřebitele a nové podmínky pro e-shopy

Seznámení účastníků o změnách odsouhlasených Parlamentem České republiky v novele občanského zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele k 6.1.2023. Přehledné shrnutí celé problematiky, rekapitulace základních pojmů, uvedení praktických příkladů.

Komu je přednáška určena?

Přednáška je určená pro všechny podnikatelé, provozovatelé e-shopů, i širokou veřejnost.
Olga Vávrová
SAMAK poradenská skupina