Člověk a ionizující záření

Radioaktivita a radiace - pojmy, které podvědomě naháněji obavy a často i strach. Ionizující záření není vidět, slyšet ani cítit, nemůžeme si na něj sáhnout ani jej ochutnat. Jeho přítomnost nás ale děsí. Co to vlastně ionizující záření je a jak souvisí s radioaktivitou? Kde se se s ním setkáme a proč je pro nás nebezpečné? Jak vzniká rakovina a jak lze ionizující záření využít při její léčbě? Přednáška na několika vzorcích nabídne praktické měření radioaktivity a pokusí se vás přesvědčit, že ionizující záření je přirozenou součástí našeho okolí. Podíváme se buněčný cyklus a zabrousíme do buněčné genetiky, popíšeme procesy vedoucí ke vzniku rakoviny a prozkoumáme možnosti radioterapuetické léčby.

Komu je přednáška určena?

Přednáška je určena pro širokou veřejnost, která má zájem o vědu a techniku.
Ondřej Kořistka
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze