Digitální gramotnost - existuje něco takového a jak to vypadá?

Jak identifikovat, porozumět, interpretovat, vytvářet a používat tištěné a písemné materiály spojené s různými kontexty?
Jaké je pojetí digitální gramotnosti a s čím je neoddělitelně provázáno? Jaké jsou digitální kompetence - je to jen soubor vědomostí, dovedností a postojů nebo ne?
Co ještě je nutno doplnit?

Komu je přednáška určena?

Pro všechny zájemce se zájmem o rozvoj digitální gramotnosti, osobní rozvoj a vzdělávání. Pro všechny zájemce o digitální technologie a nejen o ně.