Rubriky
Nezařazené

Kompetence budoucnosti – co musíš umět pro úspěšnou kariéru

Doba čtení: < 1 minuta

 

Podle Amerického Ministerstva práce, 65% žáků základních škol, bude v budoucnu vykonávat práci, která ještě nebyla vynalezena. Co umí a co se budou muset naučit millennials?

Silné stránky této generace jsou:

• Schopnost prioritizace velkého množství důležitých požadavků v omezeném čase

• Orientace na výsledky

• Vysoká integrita myšlení

• Porozumění technické stránce byznysu.

(Podle výzkumu Human Capital Institute)

 

Generace Y, v porovnání se svými rodiči, je více náchylná riskovat, méně opatrná. Dává přednost širším možnostem kariérového rozvoje a flexibility, před stabilitou práce. Také je zpravidla více idealistická, než pragmatická, takže jí lákají k organizace a podniky s jasnými hodnotami a smysluplnou činnosti.

 

Co chybí generaci Y?

Výzkum ukázal, že kompetence chybějící budoucím leaderům generace Y, jsou:

 • strategické myšlení

 • řízení změn

 •  schopnost inspirovat a vytvářet vizi

 • pochopení, jak jednotlivé součástí fungují spolu.

Zmíněné kompetence souvisí s kritickým myšlením, které je nezbytné rozvíjet v době informačního přehlcení.

 

Jazyk, seberozvoj a multikulturalita

Nezbytnou kompetencí, v naprosté většině oborů, je schopnost práce s informacemi, kterou milenials ovládají mnohem lepe, něž jejich rodiče. „Počítačová generace“ má ale horší komunikační dovednosti, schopnost vyjednávat a řešit konflikty. S komunikaci souvisí i jazykové kompetence jak v rodném, tak i cizím jazyce. Angličtina a další jazyky se brzy stanou nutností. Naprostou nutností je také schopnost efektivně se učit. V době, kdy se technologie a znalosti neustále mění, na trhu práce bude stála potřeba rekvalifikace a sebevzdělávání. Důležitá bude i schopnost mezikulturní komunikace, kterou už ted’ řeší nadnárodní společnosti.

 

Deset nejdůležitějších kompetencí na pracovním trhu v roce 2020:

 

 1. Schopnost komplexního řešení problémů

 2. Kritické myšleni

 3. Kreativita

 4. People Management

 5. Spolupráce a koordinace s ostatními

 6. Emoční inteligence

 7. Usuzování a rozhodování

 8. Orientace na služby

 9. Vyjednávání

 10. Kognitivní flexibilita

(Podle zprávy „Future of jobs“ Světového Ekonomického Fora)

 

Je zřejmé, že generaci Y čeká řada výzev a složitých změn. Jsme ale dost dostatečně kreativní tyto výzvy vyřešit.

Kristina Shershun

 

Loading spinner